วิธีการเดินทาง
การเข้าถึงโดยรถไฟและรถบัส
เรามีบริการรับส่งจากสถานีรถบัสชิโอบาราออนเช็งถึงโรงแรมที่พักโดยรถมินิบัสรับเวลา 15:15 หรือ 16:15
การเดินทางจากโตเกียว
โดย Tohoku(โทโฮคุ) ชินคันเซ็น
Nasuno257
12:20
Nasuno259
13:20
Nasushiobara sta.13:3514:13
Transfer JR bus bound for Shiobara-onsen bus terminal
(from the west exit)
13:4514:45
JR Shiobara-onsen bus terminal14:5115:51
เรามีบริการรับส่งจากสถานีรถไฟถึงโรงแรมด้วย15:1516:15
จากเซนไดหรือโคริยามะ
โดย Tohoku ชินคันเซ็น
Nasuno272
13:05
Yamabiko216
13:13
Nasushiobara sta.13:3514:13
Transfer JR bus bound for Shiobara-onsen bus terminal
(from the west exit)
13:4514:45
JR Shiobara-onsen bus terminal14:5115:51
เรามีบริการรับส่งจากสถานีรถไฟถึงโรงแรมด้วย15:1516:15
และคุณสามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
Touhoku expressway Nishinasuno-Shiobara IC
R400 Shiobara-onsen Motoyuonsen
It is 23km from Nishinasuno-Shiobara IC.